لیست دسته بندی ها

3-5-شیرآلات سوزنی روپیچ،توپیچ،سیلندر گاز مایع مدل144و122و110

شیر روپیچ سیلندری طرح سوریه ای - مدل 116
شیر توپیچ سیلندری طرح میایری - مدل 122
شیر روپیچ سیلندری طرح پرسی - مدل 110

واحد : عدد

شیر روپیچ سیلندری طرح پرسی - مدل 110

استعلام تلفنی

شیر توپیچ سیلندری طرح بوتانی - مدل 120

واحد : عدد

شیر توپیچ سیلندری طرح بوتانی - مدل 120

استعلام تلفنی

شیر سوزنی سیلندری طرح ایرانگازی - مدل 140

لیست محصولات

گروه مطالب

ثبت نظر جدید

*** آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
ورود عنوان الزامی است
ورود موبایل الزامی است
ورود ایمیل الزامی است
ورود متن الزامی است