سوالی دارید؟ تلفن تماس

02188311700

سفارشات :

ریال

لیست دسته بندی ها

دسته بندی محصولات / خدمات

1-1-شیرآلات توپی یکربع گردگروه180

1-1-شیرآلات توپی یکربع گردگروه180

لیست محصولات
1-2-شیرآلات توپی یکربع گردگروه190

1-2-شیرآلات توپی یکربع گردگروه190

لیست محصولات
1-3-شیرآلات توپی یکربع گردقفل شونده

1-3-شیرآلات توپی یکربع گردقفل شونده

لیست محصولات
2-1-شیرآلات فلکه کشویی(گیت والو)گروه200

2-1-شیرآلات فلکه کشویی(گیت والو)گروه200

لیست محصولات
2-2-شیرآلات توپی یکربع گرددسته گازی گروه300

2-2-شیرآلات توپی یکربع گرددسته گازی گروه300

لیست محصولات
2-3-شیرآلات توپی یکربع گرددسته خروسکی دسته300

2-3-شیرآلات توپی یکربع گرددسته خروسکی دسته300

لیست محصولات
2-4-شیرآلات توپی یکربع گرددسته کلیدی گروه300

2-4-شیرآلات توپی یکربع گرددسته کلیدی گروه300

لیست محصولات
2-5-شیرآلات توپی یکربع گردشلنگی حیاطی مدل341-342

2-5-شیرآلات توپی یکربع گردشلنگی حیاطی مدل341-342

لیست محصولات
2-6-شیرآلات توپی یکربع گردلباسشویی مدل361

2-6-شیرآلات توپی یکربع گردلباسشویی مدل361

لیست محصولات
2-7-شیرآلات توپی یکربع گردکلکتوری مدل 331و332

2-7-شیرآلات توپی یکربع گردکلکتوری مدل 331و332

لیست محصولات
2-8-شیرآلات ورودی وخروجی رادیاتورمدل350و351

2-8-شیرآلات ورودی وخروجی رادیاتورمدل350و351

لیست محصولات
2-9-شیرآلات یک طرفه دریچه ای گروه320

2-9-شیرآلات یک طرفه دریچه ای گروه320

لیست محصولات
2-10-شیرآلات یک طرفه فنری گروه370

2-10-شیرآلات یک طرفه فنری گروه370

لیست محصولات
2-11-شیرآلات فلکه سوزنی گروه240

2-11-شیرآلات فلکه سوزنی گروه240

لیست محصولات
3-1-شیرمخازن جایگاه هایCNGمدل269

3-1-شیرمخازن جایگاه هایCNGمدل269

لیست محصولات
3-2-شیرآلات دستی مخازن خودرویی CNGمدل260و261

3-2-شیرآلات دستی مخازن خودرویی CNGمدل260و261

لیست محصولات
3-3-شیربرقی ودستی مخازن خودرویی CNGمدل265

3-3-شیربرقی ودستی مخازن خودرویی CNGمدل265

لیست محصولات
3-4-شیرقطع کن اتوماتیک خودروییCNGمدل271

3-4-شیرقطع کن اتوماتیک خودروییCNGمدل271

لیست محصولات
3-5-شیرآلات سوزنی روپیچ،توپیچ،سیلندر گاز مایع مدل144و122و110

3-5-شیرآلات سوزنی روپیچ،توپیچ،سیلندر گاز مایع مدل144و122و110

لیست محصولات
3-6-شیرسوزنی بلندسیلندرگاز مایع طرح عراقی مدل 141

3-6-شیرسوزنی بلندسیلندرگاز مایع طرح عراقی مدل 141

لیست محصولات
3-7-شیرآلات مخازن تحت فشار بالااکسیژن و CO2مدل250و251و252و256

3-7-شیرآلات مخازن تحت فشار بالااکسیژن و CO2مدل250و251و252و256

لیست محصولات
4-1-شیرآلات کپسول آتشنشانی پودری وCO2مدل235و236

4-1-شیرآلات کپسول آتشنشانی پودری وCO2مدل235و236

لیست محصولات
4-2-انواع اسپلینکلرپایین زن-بغل زن-بالازن و دکوراتیودر دماهای مختلف گروه237

4-2-انواع اسپلینکلرپایین زن-بغل زن-بالازن و دکوراتیودر دماهای مختلف گروه237

لیست محصولات
خدمات آزمایشگاهی

خدمات آزمایشگاهی

لیست محصولات
قطعات شیرآلات

قطعات شیرآلات

لیست محصولات

گروه مطالب

ثبت نظر جدید

*** آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
ورود عنوان الزامی است
ورود موبایل الزامی است
ورود ایمیل الزامی است
ورود متن الزامی است