لیست دسته بندی ها

2-1-شیرآلات فلکه کشویی(گیت والو)گروه200

شیر فلکه کشوئی 4 (PN16) - مدل 208

واحد : عدد

شیر فلکه کشوئی 4 (PN16) - مدل 208

استعلام تلفنی

شیر فلکه کشوئی 1/2 (PN16) - مدل 200

واحد : عدد

شیر فلکه کشوئی 1/2 (PN16) - مدل 200

2,220,000 ریال

شیر فلکه کشوئی 3/4 (PN16) - مدل 201

واحد : عدد

شیر فلکه کشوئی 3/4 (PN16) - مدل 201

2,970,000 ریال

شیر فلکه کشوئی 1 (PN16) - مدل 202

واحد : عدد

شیر فلکه کشوئی 1 (PN16) - مدل 202

4,035,000 ریال

شیر فلکه کشوئی 3/4 1 (PN16) - مدل 203

واحد : عدد

شیر فلکه کشوئی 3/4 1 (PN16) - مدل 203

6,220,000 ریال

شیر فلکه کشوئی 1/2 1 (PN16) - مدل 204

واحد : عدد

شیر فلکه کشوئی 1/2 1 (PN16) - مدل 204

8,250,000 ریال

شیر فلکه کشوئی 2 (PN16) - مدل 205

واحد : عدد

شیر فلکه کشوئی 2 (PN16) - مدل 205

12,350,000 ریال

شیر فلکه کشوئی 1/2 2 (PN16) - مدل 206

واحد : عدد

شیر فلکه کشوئی 1/2 2 (PN16) - مدل 206

ثبت درخواست

شیر فلکه کشوئی 3 (PN16) - مدل 207

واحد : عدد

شیر فلکه کشوئی 3 (PN16) - مدل 207

35,940,000 ریال

لیست محصولات

گروه مطالب

ثبت نظر جدید

*** آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
ورود عنوان الزامی است
ورود موبایل الزامی است
ورود ایمیل الزامی است
ورود متن الزامی است